Geschiedenis

De Stichting Gemeente van Jezus Christus wordt in de wijde omgeving van Groningen over het algemeen aangeduid als "de Maandagavondgemeente". Zo'n aanduiding moet een oorzaak hebben. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was een toenemende behoefte ontstaan aan een "levendig geloof". Allerlei groepen en groepjes christenen kwamen bijeen om te bidden en te zingen uit de zangbundels van Johannes de Heer en uit de bundel "Glorieklokken". De woorden van die liederen riepen op tot een persoonlijke relatie met God door de Here Jezus Christus en de doop of vervulling met de Heilige Geest. In veel kerken was die stap naar Jezus een theoretische zaak geworden.
In 1958 kon een comité de Amerikaan T.L. Osborn uitnodigen. Hij had een vlijmscherpe boodschap over goddelijke genezing. Er waren samenkomsten op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen. Er werden daar mensen genezen na gebed.

De kerken waren veelal tegen Osborn. Enkele "vrije groepen" van mensen die een levend geloof voorstonden rond gebedsgenezing en de Heilige Geest wilden toch iets meer verband aanbrengen in hun samenkomsten. Er kwamen gelijkgestemden bijeen in  huissamenkomsten om de bijbel te onderzoeken, later  "gemeenten" genaamd. Er onstond een beweging "Stromen van Kracht". De "samenkomsten" werden eerst bij mensen thuis thuis gehouden, later in "Het Tehuis" in Stad. Nog weer later in het Sophiahuis aan de Sophiastraat. Daar werden samenkomsten belegd op maandagavonden. De gedachte erachter was dat zoveel mogelijk mensen kennis moesten kunnen maken met blijde samenzang, een positieve prediking en gebed voor en zalving van zieken en natuurlijk de doop in de Heilige Geest. Landelijk bekende predikers verzorgden het onderwijs in de samenkomsten. Een principe was dat de samenkomsten van Stromen van Kracht geen mensen uit hun kerk zou gaan trekken. Dus werd er gekozen voor een door-de-weekse avond. En dat is nu nog steeds zo.

De Maandagavondgemeente ontstaat door een wonder....

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact