Grondslag

Wij komen op maandagavond samen om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden in aanraking te komen met het levende geloof in de redding door Jezus Christus zonder hun eigen kerk of samenkomsten te verzuimen.

Onze gemeente kent geen geregistreerd lidmaatschap.

Op verzoek dopen wij (jong) volwassenen op hun geloof en getuigenis zonder een verplicht lidmaatschap.

In onze samenkomsten en daarbuiten bidden wij voor zieken en leggen deze de handen op ingevolge de bijbelse opdracht. Op verzoek zalven wij zieken.

voorbedeDe Heilige Geest krijgt in onze gemeente tijdens de aanbiddingsdienst de ruimte om te spreken door middel van profetie, woorden van wijsheid of kennis, visioenen, dromen en in vertolking van tongentaal.


Wij geloven:

  • in de enige almachtige God, Die de Oorsprong, de Schepper en de Onderhouder is van alle dingen.
  • in God de Vader.
  • in Jezus Christus.
  • in de Heilige Geest.
  • in de persoonlijke, zichtbare wederkomst van Christus op aarde.

 

Wij geloven:

  • dat de Bijbel (het Oude en Nieuwe Testament) het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, met het hoogste gezag voor ieder schepsel.
  • dat de mens zondaar is voor God.
  • dat de Gemeente het Lichaam van Christus is.
  • dat de Here Jezus Christus twee sacramenten aan de Gemeente heeft gegeven nl. de Doop en het Heilig Avondmaal.
  • dat God wil, dat ieder mens behouden wordt. De Here Jezus heeft de opdracht gegeven om heen te gaan in de gehele wereld en het Evangelie te verkondigen aan alle volken en hen te maken tot Zijn discipelen.

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact