De Maandagavondgemeente bleef trouw aan de beginselen: geen kerk vormen maar een bijbelgetrouwe prediking over volwassenendoop door onderdompeling, de doop of vervulling met de Heilige Geest van God als een tweede zegen en gebed voor zieken onder zalving met olie.

Het bestuur bleek stabiel en leidde de gemeente door gestage groei van bezoekers der samenkomsten.

Er lieten zich mensen dopen die de boodschap daarover van Jezus hadden begrepen maar in hun eigen kerk niet terecht konden. Aangezien de stichting en dus ook de gemeente geen geregistreerd lidmaatschap kende -en kent- bleven sommige mensen gewoon naar hun eigen kerk gaan.

Dat riep - en roept - geen spanningen op binnen de gemeente.

Ook het bidden met zieken onder handoplegging en zalving met olie was (nog) geen gewone zaak in kerkelijk Nederland.

Daar vervulde de Gemeente van Jezus Christus de taak die ze naar stellige overtuiging van de Here Jezus zelf hadden gekregen, naar verscheidene profetieën die werden uitgesproken tijdens de samenkomsten.

De praktijk van bijbelonderzoek en prediking over het plan van God, de positie van de Here Jezus en de vervulling met de Heilige Geest wordt nog steeds uitgeoefend. De gemeente is sterk gebedsgericht.

Er komen soms gasten die voorbede vragen, ook zalving met olie ter opbeuring en genezing, omdat het in hun eigen kerk geen dagelijkse praktijk is. Na een gesprek wordt dat door de spreker en / of door de leden van het bestuur verricht.

Op verzoek wordt ook aan huis of in het ziekenhuis de zalving uitgevoerd en het gebed gedaan.

 Nog steeds maakt de Gemeente van Jezus Christus gebruik van een vaste groep sprekers van verschillende kerkelijke identiteit.

Het onderwijs is dus divers, met als gezamenlijke insteek: het Woord van God staat voorop en vraagt om een bijbelgetrouwe uitleg.

Daaraan voldoen alle predikers.

Geregeld vieren we het avondmaal.

Daarbij komt het charismatisch aspect van onze gemeente om de hoek kijken.

De prediker die het avondmaal bedient roept de mensen uit de gemeente op om naar voren te komen.

Bij de tafel krijgt iedereen die wil deelnemen een stukje brood.

De prediker vraagt in gebed aan de Heer of er wellicht door hem een woord van bemoediging of troost namens God mag worden uitgesproken.

Zo krijgt de deelnemer een gebed, een zegen, een woord van kennis, wijsheid of bemoediging.

Onze avondmaaldiensten zijn heilige avonden, waar de Heilige Geest volop kan werken.

Nieuwsgierig geworden? Niet uw kerk verlaten maar toch kennismaken met de Persoon en het werk van de Heilige Geest?

U bent welkom.

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact