De Maandagavondgemeente bleef trouw aan de beginselen van Stromen van Kracht: geen kerk vormen maar een bijbelgetrouwe prediking over volwassenendoop door onderdompeling, de doop of vervulling met de Heilige Geest van God als een tweede zegen en gebed voor zieken onder zalving met olie. Het bestuur bleek stabiel en leidde de gemeente door gestage groei van bezoekers der samenkomsten. Er lieten zich mensen dopen die de boodschap daarover van Jezus hadden begrepen maar in hun eigen kerk niet terecht konden. Aangezien de stichting en dus ook de gemeente geen geregistreerd lidmaatschap kende -en kent- bleven sommige mensen gewoon naar hun eigen kerk gaan. Dat riep - en roept - geen spanningen op binnen de gemeente. Ook het bidden met zieken onder handoplegging en zalving met olie was (nog) geen gewone zaak in kerkelijk Nederland. Daar vervulde de Gemeente van Jezus Christus de taak die ze naar stellige overtuiging van de Here Jezus zelf hadden gekregen, naar verscheidene profetieën die werden uitgesproken tijdens samenkomsten.

De praktijk van bijbelonderzoek en prediking over het plan van God, de positie van de Here Jezus en de vervulling met de Heilige Geest wordt nog steeds uitgeoefend. De gemeente is sterk gebedsgericht.

Er komen soms gasten die voorbede vragen, ook zalving met olie ter opbeuring en genezing, omdat het in hun eigen kerk geen dagelijkse praktijk is. Na een gesprek wordt dat door de spreker en / of door de leden van het bestuur verricht.

Op verzoek wordt ook aan huis of in het ziekenhuis de zalving uitgevoerd en het gebed gedaan.

 

 

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact