Het echtpaar De Jong woonde in Paterswolde en was lid van de Nederlands Hervormde Kerk.

Van hun predikant ds. Frank kreeg Kees de Jong het verzoek om kringleider te worden voor de Hervormde Kerk.

Die vertelde de predikant dat hijzelf, zijn vrouw en nog een aantal personen inmiddels tot bekering waren gekomen en dat de doop in water en in de Heilige Geest had plaatsgevonden. Dominee Frank vond dat geen bezwaar.

Echtpaar De Jong schakelde de familie Boef  in en zij nodigden namens de Hervormde kerk mensen uit de omgeving uit om bij hen te komen. En die mensen kwamen. Soms teveel voor één avond. Er werden twee avonden noodzakelijk. Eén van die beide groepen wilde graag dieper in de bijbel "duiken" en dat werd gedaan. Ook gingen velen de maandagse samenkomsten bezoeken.

In augustus 1968 deed de administrateur van Stromen van Kracht de mededeling dat de samenkomst in Stad werden toevertrouwd aan de broeders en zusters Boef en De Jong. Dat gebeurde tijdens een vergadering in Utrecht.

Het zoveelste wonder gebeurde. Er werd tijdens die vergadering een profetie uitgesproken waarvan de essentie luidde: "Vanavond ga Ik uw bediening bekend maken". 

De noordelijke broeders Boef en De Jong voelden zich aangesproken, spraken een leidinggevende aan en vroegen of hij aan de Heer wilde vragen wat de bedoeling van de profetie was.

Hij ging in gebed en de Heer openbaarde dat zij in de gemeente van Groningen de leiding zouden krijgen. Het was Gods bevestiging van het werk dat de beide gezinnen al een hele tijd deden.

De groep groeide. God zond mensen met bekwaamheden op boekhoudkundig en organisatorisch gebied en er werd in 1971 besloten tot het oprichten van een stichting. Daar konden als rechtspersoon de financiën worden ondergebracht en dergelijke.

Eén van de mannen van het eerste uur was Teun van der Beek. Hij was oudste en later voorzitter van de Stichting. 

De volledige naam van de Stichting is "Stichting Gemeente van Jezus Christus".

Hoe ging het verder?

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact