Doel

Ons doel is om God te dienen en om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen. 
God heeft deze wereld lief. Wij geloven dat Hij de Oorsprong, de Schepper en de Onderhouder is van alle dingen. Voor de eens verstoorde relatie tussen de mens en God, zijn Schepper, is Jezus Christus naar de wereld gekomen. Het evangelie van Jezus Christus wijst de weg aan mensen om die relatie met God te herstellen. Wie in mij gelooft heeft eeuwig leven, zegt Jezus. Dat is het goede nieuws dat Jezus bracht en nog altijd brengt in deze wereld, door zijn gemeente.
aandacht voor de tekst
Wij hechten veel waarde aan het Woord van God. Voor ons is de bijbel het onomstreden Woord van God.

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact