Pastoraat & voorbede

Pastoraat en voorbede is het verlenen van geestelijke bijstand. Je zou ook kunnen zeggen herderlijke zorg. Wij verlenen pastoraat aan iedereen die daar om vezoekt. In onze gemeente zijn mensen aanwezig die een ruime ervaring hebben op dat gebied. Er is geen pastoraal spreekuur waarop kan worden binnengelopen. Indien u pastorale zorg nodig heeft kunt u gewoon op maandagavond in onze gemeente komen en voor of na de dienst te kennen geven dat u voorbede of (na)zorg op christelijke basis wenst.

Onze dienst vangt aan om 20.00 uur op maandagavond in de Plutozaal, Plutolaan 329 in Groningen. Tevoren tijdens de inloop is er koffie en iets lekkers.

Samenkomsten:

 

Iedere maandagavond 20:00 uur

 

Locatie:

 

Plutolaan 329, Plutozaal

9742 GK Groningen

 

E-mail: zie Contact